Hamownia silnikowa

Hamownia silnikowa AC S.A.

Hamownia silnikowa AC S.A. wyposażona jest w hamulec wodny umożliwiający pomiar mocy do 1500 KM oraz kolumną chłodniczą, czujnikiem pomiaru temperatury oleju, czujnikiem pomiaru ciśnienia atmosferycznego i żurawiem do wyciągania silnika. Pozwala badać parametry silnika po jego wymontowaniu z pojazdu i umieszczeniu wraz z osprzętem na stanowisku badawczym, które umożliwia dowolne obciążenie silnika i bardzo precyzyjny pomiar obrotów i momentu. Jest to jedyne urządzenie mierzące wprost parametry silnika, w tym także jego rzeczywisty moment obrotowy w funkcji obrotów.

Hamownia silnikowa

Centrum Badawczo – Rozwojowe wraz wyposażeniem jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.