Laboratorium samochodowe

Laboratorium samochodowe AC S.A.

Laboratorium samochodowe AC S.A. nazywamy esencją innowacyjności, ponieważ prowadzone tam prace poruszają się wyłącznie w sferze nowoczesnych i nieznanych jeszcze technologii, które nie znajdują jeszcze seryjnego zastosowania. Zespół specjalistów testuje prototypowe rozwiązania, poszukuje najlepszych opcji i połączeń, wspomagających funkcjonowanie podzespołów mechanicznych, elektronicznych lub innych części instalacji gazowej. Laboratorium, realizując zlecenia zewnętrzne, jest w stanie wykonać dowolne badanie w zakresie mechaniki lub automatyki, ponieważ dysponujemy wysokiej jakości sprzętem oraz gronem doświadczonych specjalistów. Co ważne, badania prowadzone w naszym Laboratorium, mają wyłącznie charakter teoretyczny – nie prowadzimy tu działań o charakterze komercyjnym. Zaplecze, jakie udostępniamy na potrzeby badań zewnętrznych, umożliwia testowanie dowolnych rozwiązań motoryzujących w autach osobowych, dostawczych, pojazdach wielkogabarytowych, ciągnikach siodłowych, ciągnikach rolniczych, autobusach do 25 miejsc..

Laboratorium samochodowe AC S.A. prowadzi swoje projekty w sposób ciągły, więc w celu rezerwacji na potrzeby określonego projektu oraz ustalenia warunków współpracy, należy skontaktować się z Działęm Działalności Kontraktowej.

 

Centrum Badawczo – Rozwojowe wraz wyposażeniem jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.