RPOWP

Dnia 03 września 2013 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: ,,Rozwój bazy urządzeń badawczo - rozwojowych sposobem na zwiększenie konkurencyjności AC S.A." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności.


Dnia 25 stycznia 2013 r.  podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: ,,Rozwój potencjału badawczo - rozwojowego podstawą do wzrostu innowacyjności AC S.A." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1 Tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności.


Dnia 28 grudnia 2010 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: ,,Rozwój potencjału produkcyjnego podstawą do wzrostu innowacyjności AC S.A." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej I - wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw.

 

Dnia 17 czerwca 2011 r. podpisaliśmy Aneks do umowy uwzględniający zmianę całkowitej wartości projektu na kwotę 7.977.105,06 PLN, zmianę dofinansowania z EFRR na kwotę 2.756.376,09 PLN oraz zmianę dofinansowania z budżetu państwa na kwotę 486.419,32 PLN.

Dnia 02 listopada 2011 r. podpisaliśmy Aneks do umowy uwzględniający zmianę calkowitej wartości projektu na kwotę 7.778.931,73 PLN, zmianę dofinansowania z EFRR na kwotę 2.692.262,08 PLN oraz zmianę dofinansowania z budżetu państwa na kwotę 475.169,33 PLN. Zakończenie realizacji projektu przesunięto na 30 czerwca 2012 r.

Dnia 28 maja 2012 r. podpisaliśmy Aneks do umowy uwzględniający zmianę całkowitej wartości projektu na kwotę 7.772.442,50 PLN.

Dnia 28 czerwca 2012 r. podpisaliśmy Aneks do umowy uwzględniający przesunięcie daty zakończenia realizacji projektu na 30.09.2012 r.

Dnia 08 sierpnia 2012 r. podpisaliśmy Aneks do umowy uwzględniający zmianę całkowitej wartości projektu na kwotę 7.768.393,55 PLN.

Dnia 11 marca 2013 r. podpisaliśmy Aneks do umowy uwzględniający zmianę całkowitej wartości projektu na kwotę 7.867.368,97 PLN oraz przesunięcie daty zakończenia realizacji projektu na 30.11.2012 r.

Projekt został zakończony pod względem finansowym oraz rzeczowym w terminie do 30.11.2012 r.


Dnia 14.05.2009 podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Zakup maszyn do produkcji nowoczesnych instalacji autogazowych – AC S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 , Priorytet 1. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie , Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa .

Projekt został zakończony pod względem finansowym oraz rzeczowym w terminie 31.08.2009 r.