TW80

U Częstotliwość
dźwięku
Głośność
[dB]
Symbol Numer
zamówieniowy
12V High 500 Hz ± 5% 109 TW80/12V/ H  TFK-08AH-
12V low 420 Hz ± 5% 109 TW80/12V/ L  TFK-09AH-
24V High 500 Hz ± 5% 109 TW80/24V/ H  TFK-18AH-
24V low 420 Hz ± 5% 109 TW80/24V/ L  TFK-19AH-

Bezpieczniki

Gniazda bezpieczników

Opaski zaciskowe

Akcesoria do wiązek i przewodów

Końcówki nieizolowane

Końcówki izolowane obchwytem

Obudowy

Komplety złącz

Elektronika

Elektrotechnika

Lampy ostrzegawcze

Sygnały ostrzegawcze

Akcesoria do tachografów

Gniazda i wtyczki

Przewody przyłączeniowe

Adaptery samochodowe

Kable spiralne

Galanteria