2011

Spółka opublikowała w prospekcie emisyjnym prognozy wyników finansowych na 2011 r. które zakładały osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 135,3 mln zł, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości 31,1 mln zł oraz zysku netto w wysokości 22 mln zł.

Osiągnięte w 2011 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 140,6 mln zł, EBITDA 30,8 mln zł oraz zysk netto 22,6 mln zł stanowią odpowiednio 104%, 99% i 102,6% prognozy zakładanej na 2011 r.

Należy podkreślić, iż w prognozie 2011 r. zaplanowano amortyzację na poziomie 3,15 mln zł, a zrealizowano na poziomie 2,58 mln zł, czyli mniej o 0,57 mln zł, co bezpośrednio przełożyło się na niższy poziom realizacji EBITDA. Biorąc pod uwagę sam poziom zysku operacyjnego (EBIT) warto wskazać iż realizacja była wyższa od prognozy o 277 tys. zł. Przyczyną niższego niż zakładano poziomu realizacji amortyzacji było wolniejsze tempo realizacji programu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków unijnych. Bezpośrednie czynniki tej sytuacji to przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie instalacji gazu ziemnego pod budowę stacji CNG oraz dłuższe niż zakładano negocjacje zakupu maszyn i urządzeń w ramach prowadzonych konkursów ofert mające na celu uzyskanie korzystniejszych warunków. Wolniejsze tempo realizacji tych inwestycji skutkowało też tym, iż w pozostałych przychodach operacyjnych nie znalazło się planowane rozliczenie dotacji unijnych przyznanych na te inwestycje (rozliczenie na poziomie otrzymanego dofinansowania od 50 do 60% inwestycji w ślad za amortyzacją tych środków trwałych).

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.