Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej

Komora GTEM-1000

Kompatybilność elektromagnetyczna to zdolność urządzeń, instalacji lub systemów do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania dodatkowych zaburzeń elektromagnetycznych do tego środowiska lub do innych urządzeń, których poprawna praca mogłaby być z tego powodu zakłócona. Testowany sterownik izoluje się w komorze GTEM-1000 by zyskać pewność, że badane fale elektromagnetyczne pochodzą od właściwego urządzenia a nie od innych urządzeń elektronicznych.

Komora wyposażona jest w antenę, która mierzy poziom generowanych fal elektromagnetycznych a analizator widma odpowiednio wyświetla zmierzony poziom sygnału. Oprócz pomiaru zaburzeń elektromagnetycznych stanowisko umożliwia kontrolowane zakłócanie pracy sterownika umieszczonego wewnątrz komory. W ten sposób testowana jest odporność elektroniki na działanie zakłóceń występujących podczas jazdy samochodem. Komora wyposażona jest w generator sygnału, 2 wzmacniacze mocy w.cz. oraz analizator widma wyświetlający amplitudy częstotliwości generowane przez badane urządzenie. Wszystkie urządzenia elektroniczne posiadają odpowiednie normy definiujące limity amplitud generowanych zakłóceń. Analizator widma określa, czy normy zostają spełnione.

 
 

Stanowisko do badania odporności na częstotliwości radiowe metodą BCI.

Metoda „Bulk Current Injection” polega na testowaniu odporności produktów na wąskopasmowe zaburzenia elektromagnetyczne. Sygnał testowy jest wstrzykiwany za pomocą cęgów prądowych o częstotliwości od 20 do 400MHz, umiejscowionych wokół wiązki przewodów badanego urządzenia. Testy odporności są przeprowadzane poprzez zmianę poziomu i częstotliwości wstrzykiwanego sygnału. Na wiązkę przewodów zakładana jest cewka generująca oraz cewka odbiorcza mierząca wstrzykiwany prąd. Obserwacja zachowania testowanego układu pozwala zdiagnozować, przy których częstotliwościach następuje nieprawidłowa praca urządzenia, tak by można było przeprowadzić działania korygujące

 


 

Stanowisko do pomiaru odporności na wyładowania elektrostatyczne ESD.

Termin ESD (ElectroStatic Discharge) jest zwykle stosowany w elektronice i przemyśle do opisania chwilowych niechcianych prądów tj. wyładowań elektrostatycznych, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu elektronicznego. Ładunki elektrostatyczne - wyrażone w woltach - powstają podczas oddziaływania na siebie dwóch powierzchni, np. przy zetknięcie naelektryzowanego ciała ludzkiego z urządzeniem. W takim przypadku powstaje przeskok iskry pod napięciem rzędu kilku do kilkudziesięciu kV.

Wyładowania elektrostatyczne są poważnym problem dla elementów elektronicznych, wiele urządzeń jest czułych na wyładowania elektrostatyczne np. układy scalone, dyski twarde. Badania ESD są objęte odpowiednimi normami, zapisanymi w pamięci generatora ESD. Zazwyczaj obejmują one testy przy napięciu od 8 do 15kV.

 
 

Stanowiska do pomiarów emisji przewodzonej

Wszelkie urządzenia elektroniczne w pojazdach samochodowych są źródłem niepożądanej emisji energii elektromagnetycznej, która powstaje w wyniku przełączania napięcia stałego pod obciążeniem. Stanowisko do pomiarów emisji przewodzonej w Centrum Badawczo-Rozwojowym AC SA służy do symulacji zaburzeń zasilania pochodzących z akumulatora i ich wpływu na elektronikę instalacji gazowej. Zaburzenia te mogą wynikać z wielu czynników m.in. włączania i wyłączania wycieraczek, zakłóceń pochodzącym z układu zapłonowego bądź każdego innego układu elektronicznego. Generatory umieszczone na stanowisku badawczym symulują spadki lub zwyżki napięcia w instalacji i wychwytują wszelkie niepożądane zmiany napięcia zasilania. Rodzaj symulowanych zaburzeń reguluje szereg norm. Są one fabrycznie zaprogramowane w generatorach a to gwarantuje szybki i łatwy sposób przeprowadzania testów. Stanowisko oferuje również możliwość wygenerowania zakłóceń nieobjętych normami, które mogą wystąpić w pojeździe. W takim przypadku zakłócenia rejestrowane są w pojeździe a następnie przenoszone i odtwarzane w generatorach.

 


 

Dzięki tak nowocześnie przygotowanemu Laboratorium, AC S.A. należy do niekwestionowanych liderów w zakresie prac badawczo – rozwojowych w Polsce. Dlatego nasze urządzenia są wciąż lepsze i lepsze. Ale nie zatrzymujemy tej technologii wyłącznie dla siebie. Wykonamy każdy zlecony zakres testów, delegując naszych najlepszych specjalistów – wszystko to w ramach dostępnej oferty outsourcingu. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Centrum Badawczo – Rozwojowe wraz wyposażeniem jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.