Aktywność prospołeczna AC S.A.

Dynamiczny rozwój AC S.A. nie mógłby się dokonywać bez lojalnych i oddanych pracowników oraz współpracowników. Doceniając wkład każdego z członków zespołu, firma nie pozostaje obojętna wobec potrzeb społecznych. Prowadząc liczne akcje pomocowe i wspierając potrzebujących, chorych czy niepełnosprawnych, dostrzeżono konieczność usystematyzowanej i ustawicznej działalności w tym zakresie.

Dlatego w kwietniu 2011 roku Spółka powołała Fundację AC. Osobowość prawna, która została potwierdzona wpisem do Krajowego rejestru Sądowego, otworzyła nowy rozdział w historii przedsiębiorstwa.

Fundacja AC prowadzi wiele projektów i akcji równocześnie. Polegają one na wspieraniu regionu, lokalnej kultury i edukacji, jak również na działaniu na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Cele Fundacji, jakie wynikają z jej statutu, są następujące:

Działalność Fundacji opiera się na sześciu filarach:

Aktywność prospołeczna Spółki odbywa się z niesłabnącym zapałem od pierwszych dni. Wkrótce po powołaniu Fundacji AC, ruszyły Warsztaty Terapii Zajęciowej. W specjalnie wynajętych na ten cel pomieszczeniach, przygotowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych, odbywają się pod opieką Fundacji zajęcia prowadzone nieprzerwanie od 1995 roku. W chwili obecnej z zajęć korzysta 30 młodych ludzi w wieku 16 – 40 lat, mieszkańców Białegostoku i okolic. Są to w większości osoby dotknięte upośledzeniem umysłowym, które samodzielnie nie są w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Aktywności w ramach pobytu organizowanego przez Fundację stanowią realną szansę na zmianę w tym zakresie.

Celem prowadzonych zajęć jest pomoc osobom niepełnosprawnym, które bez wsparcia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Warsztaty wzmacniają samodzielność i zaradność uczestników, wpływają na większą sprawność i poczucie własnej wartości, a przede wszystkim przystosowują do życia i pracy. Terapia prowadzona jest przy użyciu metod uznanych i skutecznych, a atmosfera w grupie motywuje i zachęca do długofalowej pracy nad sobą. Dobroczynne działanie Warsztatów na przestrzeni wszystkich lat pracy z osobami niepełnosprawnymi można zaobserwować chociażby w oparciu o realną poprawę kondycji umysłowej uczestników. Firma wspiera finansowo i organizacyjnie działania Fundacji w tym zakresie, jak również z zadowoleniem obserwuje postępy podopiecznych.

Kierując się wartościami takimi jak uczciwość i odpowiedzialność, Spółka prowadzi również program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Jest to wynik długoletniej polityki firmy, która od roku 1993 do 2007 posiadała status ZPChr. AC S.A. w dalszym ciągu wyznaje zasadę równych szans. Aż 10% składu personelu to osoby niepełnosprawne.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to dla Firmy nie tylko satysfakcja z postawy prospołecznej, z której słynie AC S.A. Niepełnosprawni pracownicy są zazwyczaj wyjątkowo lojalni, sumienni, pracowici i oddani swojej pracy. Ambicją i zaangażowaniem rekompensują ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Nie brak im wykształcenia i kwalifikacji, często są bardzo utalentowani, a nierzadko umiejętnościami przewyższają innych pracowników. Na dowód tego warto wskazać, że niektórzy z nich zajmują kierownicze stanowiska w AC S.A., w tej grupie są również liderzy wydajności pracy.

Aktywność prospołeczna Spółki przejawia się nie tylko w wyrównywaniu szans zawodowych i warsztatach zajęciowych. AC S.A. uczestniczy w wielu projektach socjalnych, aktywizujących młodych ludzi, promujących innowacyjność na lokalnym rynku, wyławiających lokalne talenty, wspierających edukację, sport, kulturę i sztukę w regionie.

Aktywność prospołeczna AC S.A.

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.