PROJECT MANAGER

Wróć do ofert pracy >

 

Project Manager/Kierownik Projektu

(Miejsce pracy:Warszawa)

 

 

Umowa o pracę

Forma zatrudnienia
 

Pełny etat

Wymiar pracy

Warunki pracy

Jak pracujemy
 

08:00 - 16:00

Godziny pracy
 

Home office - do ustalenia

Praca zdalna

Ludzie
 

do 8 osób

Wielkość zespołu
 

700 osób

Wielkość firmy

Jak będziesz pracować

Do zadań na wyżej wymienionych stanowisku należeć będzie:  

 • Prowadzenie projektów obejmujących pełen cykl realizacji (od ofertowania do wdrożenia)
 • Odpowiedzialność za P&L realizowanych i powierzonych projektów
 • Definiowanie zakresu projektów, celów i rezultatów we współpracy z kierownictwem wyższego szczebla i interesariuszami
 • Inicjowanie i realizowanie projektów zgodnie z metodykami AC w zakresie zarządzania projektem
 • Opracowywanie kompleksowych planów realizacji projektu
 • Budowanie zespołów projektowych i zarządzanie nimi (opracowywanie planów pracy
 • Koordynowanie działań zespołu i podzespołów oraz podwykonawców)
 • Aktywne nadzorowanie realizacji powierzonych projektów, zapewniając właściwą komunikację w zespole, monitorując postęp i jakość wykonanej pracy
 • Komunikowanie się na bieżąco z interesariuszami projektu oraz zarządzanie oczekiwaniami dotyczącymi rezultatów projektu
 • Aktywne zarządzanie i monitorowanie - harmonogram, zakres oraz koszty i przychody realizowanych projektów
 • Bieżące raportowanie z projektów w narzędziach AC
 • Nadzorowanie ryzyka w zakresie realizowanych projektów
 • W razie potrzeby odbywanie podróży służbowych do siedziby Klienta
 • Udział w definiowaniu wymagań produktowych
 • Udział we wdrożeniu produkcyjnym projektowanych wyrobów
Czego oczekujemy od kandydatów: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami
 • Znajomość systemów zarządzania projektami (MS Project, Jira lub inne podobne)
 • Znajomość biznesu, umiejętności analityczne, prezentacji i rozwiązywania problemów
 • Umiejętności społeczne, pracy w zespole, budowania sieci kontaktów, rozwiązywania problemów i odporność na stres
 • Zdolności przywódcze
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym (B2)
Mile widziane:

 • Doświadczenie w branży energetycznej/elektrotechnicznej
 • Doświadczenie w branży elektromobilnosci
 • Doświadczenie w pracy z procesem dekompozycji wymagań produktowych
 • Certyfikat zarządzania projektami (PMP, Agile)

Oferujemy miejsce pracy, które zapewnia: 

 • Stabilną, ale nie rutynową pracę
 • System szkoleń, wspierający rozwój osobisty
 • Przyjazną atmosferę pracy, opartą na relacjach partnerskich i zaufaniu
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Prywatną opiekę medyczną, również dla członków rodzin
 • Karty sportowe
 • Wiele innych benefitów
Oferujemy

 ubezpieczenie na życie dla Ciebie i rodziny
 karta sportowa Multisport i Calypso
 dofinansowanie do posiłków (Foodomaty)
 prywatna opieka medyczna medyczna LuxMed dla Ciebie i rodziny
 bony świąteczne, bilety do kina
 zniżki na firmowe usługi
 premiowany program poleceń
 dofinansowanie do okularów
 profesjonalne, dedykowane szkolenia
 bezpłatne porady prawne 
 pożyczki dla pracowników
 premiowana giełda pomysłów

logo karta różnorodnościlogo przyjazna rekrutacja


Dane kontaktowe

Imię *
Nazwisko *
Email *
Telefon prywatny *
Lokalizacja *
Warszawa woj. mazowieckie

Załącznik - CV (format *.doc lub *.pdf i rozmiarze do 20MB) *

Załącznik - inny plik (maksymalny rozmiar 20MB)
Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż: 1. Administratorem danych osobowych jest AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok. 2. Twoje dane osobowe będą przekazywane eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dostawcom usług zaopatrujących eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. 3. W razie pytań dotyczących danych osobowych możesz kierować zapytania na adres: rodo@ac.com.pl 4. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 5. Pozostałe dane, które przekazujesz są dobrowolne, nie masz obowiązku ich podawania, jak również brak tych danych nie wpłynie na proces rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, oraz wszelkie inne dane, w tym dane dodatkowe przekazane w CV) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą możesz wyrazić poniżej. 6. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. 7. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 8. Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;9. 9. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy (z zastrz. pkt. 10 ), a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy. 10. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 11. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą profilowane. Podpisując poniższą informację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym. Oświadczasz też, że zostałaś poinformowany, że Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolnej zgody dla ww. celów. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów rekrutacji, proszę nie wypełniać kwestionariusza osobowego. Dodatkowo, jeśli taka jest Twoja dobrowolna wola, umożliwiamy Ci również załączenie Twojego CV. Uwaga – przekazanie AC S.A. aplikacji w postaci papierowej wersji CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wszelkich dodatkowych danych zawartych w dokumencie. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w CV, proszę nie załączaj pliku. Jeśli uznasz, że załączenie CV jest konieczne, pamiętaj, aby usunąć z niego dane wrażliwe, tj. stan zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopogląd, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne (np. głos, odciski palców, grupę krwi), dane dotyczące orientacji seksualnej. Zamieszczaj takie dane, które mogą być istotne w procesie rekrutacji. CV zawierające dane wrażliwe, wskazane powyżej, zostaną usunięte. Chcielibyśmy również móc kontaktować się z Tobą w przypadku przyszłych procesów oraz poznać Twoją opinię nt. prowadzonych przez nas procesów. Zgadzam się na przetwarzanie przez AC S.A. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgadzam się na przetwarzanie przez AC S.A. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez AC S.A. Wyrażam zgodę na przesłanie do mnie ankiety dotyczącej wrażeń i doświadczeń z odbytej rekrutacji na dobrowolnie podany przeze mnie adres e-mail. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego adres e-mail w celu marketingu rekrutacyjnego, w tym otrzymywanie elektronicznie ofert pracy poprzez tzw. JOBLETTER. *
* - pole obowiązkowe

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.