Rada Nadzorcza

Michał Karol Hulbój - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Michał Hulbój jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2019 roku a od maja 2022 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiada wykształcenie wyższe (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i Bankowość). Ukończył szkolenie dla doradców inwestycyjnych, posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz zdał dwa egzaminy Programu CFA.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2022 – do chwili obecnej Develia S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2022 – do chwili obecnej Onde S.A.  – Członek Rady Nadzorczej,
2019 – do chwili obecnej LIBET S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2017 – do chwili obecnej Orzeł Biały S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2017 – do chwili obecnej EMC Instytut Medyczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej,

Ponadto pełnił następujące funkcje:

2021 – 2022 Herkules S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2018 – 2019 Ceramika Nowa Gala S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2017 – 2020 Develia S.A.  –  Członek oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2020 – 2021 AB Kauno Tiltai – Członek Rady Nadzorczej,
2015 – 2021 Trakcja PRKIL S.A. – Członek oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
2014 – 2018 CRESCO sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2013 – 2014 FORUM TFI – Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami,
2012 – 2013 ERSTE  SECURITIES Polska S.A. – Dyrektor Biura Analiz,
2010 – 2011 Skarbiec TFI – Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi,
2008 – 2010 PTE PZU S.A. – Zarządzający Portfelem Akcji,
03.2008 – 05.2008 AIG PTE S.A. – Analityk Akcji,
2005 – 2008 PTE PZU S.A. – Analityk Akcji,
2004 – 2005 Millenium Dom Maklerski S.A. – Analityk Akcji,
2004 – 2005 Bank Millenium S.A. – Program Szkoleń Kadr Menedżerskich.

Pan Michał Karol Hulbój spełnia zarówno kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jak i nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce zgodnie z pkt 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29.03.2021 r.).


Artur Jarosław Laskowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie średnie techniczne (1982-1987 Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Białymstoku), ukończył szereg specjalistycznych szkoleń i kursów z zakresu finansów i zarządzania, m. in.: Kanadyjski Instytut Zarządzania, Harvard Bussines School, Harvard Business Review.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2022 – do chwili obecnej Artdor 4 sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
2020 – do chwili obecnej Artdor 3 sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2018 – do chwili obecnej Artdor 2 sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2018 – do chwili obecnej Artdor 1 sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2018 – do chwili obecnej Artdor sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2016 – do chwili obecnej Jagiellonia-Białystok Sportowa Spółka Akcyjna w Białymstoku – Członek Rady Nadzorczej,
2015 – do chwili obecnej Apartamenty Jagiellońskie sp. z o.o. – Prokurent,
2013 – do chwili obecnej Park Handlowy Kwadrat S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2012 – do chwili obecnej BIAZET S.A. w Białymstoku - Członek Rady Nadzorczej,
2007 – do chwili obecnej AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 – do chwili obecnej JRolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – do chwili obecnej Farmpasz sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto pełnił następujące funkcje::

2015 – 2017 Nowa Farmacja S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2011 – 2012 Tradis sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2009 – 2018 Emperia Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 – 2008 Mispol Group Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2006 - 2007 Berti sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2008 Jagiellonia-Białystok Sportowa S.A. – Prokurent,
2005 – 2007 DEF sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Express Podlaski sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2007 Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Zarządu,
2005 – 2006 Sygel Jool S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2007 Dystrybucja Logistyka Serwis S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 PMB Market sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2006 Jaskółka sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 INFOZA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 – 2005 MILEA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2007 Spedycja - Wschód sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2005 Mispol Group Consulting sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2006 PMB S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2002 – 2005 Nowa sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2001 – 2009 ARSENAŁ S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
1996 – 2009 BOS S.A. – Prezes Zarządu, Członek Zarządu,
1995 – 1996 PHU KOMETA S.C. – Wspólnik,
1994 – 1996 PHU NEX Siedlce S.C. – Wspólnik,
1993 – 1996 PHU NEX Olsztyn S.C. – Wspólnik,
1990 – 1996 PH NEX Białystok S.C. – Wspólnik.
 


Marzena Anna Smolarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Urodzona 26 października 1971 r. w Warszawie. Posiada tytuł magistra uzyskany na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Administracji Publicznej Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku. Ukończyła XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie, klasa o profilu matematyczno-eksperymentalnym.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2017 – do chwili obecnej ANMAR Marzena Smolarczyk.

Ponadto pełniła następujące funkcje::

2017 MAW Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2017 OTM Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2016 Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2015 – 2018 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2015 – 2016 Marzena Smolarczyk sp. z o.o. – Członek Zarządu,
2013 – 2016 ANMAR Marzena Smolarczyk sp. j. – Wspólnik,
2013 – 2015 Marzena Smolarczyk SKA – Komplementariusz,
2012 – 2014 AN MAR Marzena Smolarczyk SKA – Komplementariusz,
2011 – 2013 BOS INVESTMENTS S.á r.l. – Członek Zarządu,
2010 – 2011 ARTA sp. z o.o. – Prezes Zarządu.

Pani Marzena Anna Smolarczyk spełnia zarówno kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jak i w Dziale II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.).

Zenon Andrzej Mierzejewski - Członek Rady Nadzorczej

Urodzony 04.04.1950 r. w Ostrołęce. Był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki od 2008 r. do maja 2019 r. Posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

2017 – do chwili obecnej Fotowoltaika Podlasie sp. z o.o. – Członek Zarządu
1997 – 2013 Zrzeszenie Kupców, Producentów i Usługodawców w Białymstoku – Prezes Zarządu, obecnie – Honorowy Prezes,
1993 – do chwili obecnej Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie – Członek Zarządu,
1982 – do chwili obecnej jednoosobowa działalność gospodarcza.

Ponadto pełnił następujące funkcje::

2008 – maj 2019 AC S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2005 – 2008 TLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,,
2005 – 2007 BOS S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2007 – 2009 Emperia Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
1993 – 2008 Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku – Członek Zarządu,
2003 – 2019 Stowarzyszenie Księgowych Oddział Okręgowy w Białymstoku – Członek Zarządu,,
1977 – 1982 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku.

Dariusz Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Prawa. 

+WIECEJ

Przebieg pracy zawodowej:

1989 – do chwili obecnej Asdex sp. z o.o. – Członek Zarządu, 
2002 – do chwili obecnej Cristal sp. z o.o. – Członek Zarządu, 
2002 – do chwili obecnej Iwa sp. z o.o. – Członek Zarządu, 
2009 – do chwili obecnej JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA S.A. – Prokurent, Członek Rady Nadzorczej, 
2010 – do chwili obecnej Marka S.A. w restrukturyzacji – Członek Rady Nadzorczej 

Ponadto pełnił następujące funkcje::

2015 – 2017 Dariusz Kowalczyk sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
2015 – 2017 Jagodowa Dariusz Kowalczyk sp. z o.o. – Prezes Zarządu, 
2015 – 2016 Merak sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 

 

 

Komitet Audytu:

Przewodniczący Komitetu Audytu - Michał Karol Hulbój,
Członek Komitetu Audytu - Marzena Anna Smolarczyk,
Członek Komitetu Audytu - Zenon Andrzej Mierzejewski.

Dwóch Członków Komitetu Audytu tj. Pan Michał Karol Hulbój i Pani Marzena Anna Smolarczyk, spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce zgodnie z pkt 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29.03.2021 r.).

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.