Zarząd AC S.A.

Anatol Timoszuk, Prezes Zarządu AC SA

Anatol Timoszuk

Prezes Zarządu

Pan Anatol Timoszuk został powołany na Prezesa Zarządu od 1.10.2019 r. W okresie 17.12.2007-31.07.2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki, w okresie 2008-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie 2011 do dnia 30.09.2019 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, ukończył szereg specjalistycznych szkoleń biznesowych.
Doświadczenie zawodowe:
Więcej  

2013 - do chwili obecnej - Park Handlowy Kwadrat S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2013 - do chwili obecnej - Farmpasz sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
2008 - do chwili obecnej - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Prezes Zarządu,
2007 - do chwili obecnej - AC S.A.:
- Prezes Zarządu
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2011 – do 30.09.2019 r.),
- Przewodniczący Rady Nadzorczej (2008 – 2011),
- Prezes Zarządu (2007 - 2008),
1998 - do chwili obecnej - WIM sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
1989 - do chwili obecnej - jednoosobowa działalność gospodarcza,
2014 - 2015 - November II Anatol Timoszuk i Wspólnicy sp. j. – Członek Zarządu,
2012 - 2014 - LS Invest sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
03.2011 – 04.2011 - PMB S.A.– Prezes Zarządu,
2006 - 2007 - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Zarządu,
2005 - 2006 - Projekt Elpro 3 sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej,
2004 - 2013 - Farmpasz sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2004 - 2008 - Good Sky Polska sp. z o.o.– Prezes Zarządu,
2004 - 2006 - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ROLMAK – Członek Rady Nadzorczej,
2001 - 2005 - BOS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
2000 - 2007 - AC Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
1999 - 2017 - TLS S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
1999 - 2007 - AC Wytwórnia Części Samochodowych sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
1997 - 2014 - DEF sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Anatol Timoszuk: wykonuje działalność gospodarczą poza przedsiębiorstwem AC S.A., ale nie jest ona konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

 

Katarzyna Rutkowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju

Katarzyna Rutkowska

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i IR

Została powołana do Zarządu Spółki w grudniu 2007 r., początkowo na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, od 1.08.2008 r. do 30.09.2019 r. na stanowisko Prezesa Zarządu. Od 1.10.2019 r. objęła ponownie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie finansów i zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:
Więcej  

2007 - do chwili obecnej - AC S.A.:
- Wiceprezes Zarządu (od. 1.10.2019 – do chwili obecnej)
- Prezes Zarządu (1.08.2008 – do 30.09.2019),
- Wiceprezes Zarządu (17.12.2007 – 31.07.2008),
- Doradca Zarządu (1.09.2007 – 16.12.2007),
od IV 2023 – do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej UNIHOUSE S.A. w Bielsku Podlaskim
2016 - do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) w Warszawie
VI – XII 2012 - BIAZET S.A. w Białymstoku - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2007 - Emperia Holding S.A. w Lublinie – Dyrektor ds. Rachunkowości Dystrybucji
2005 - 2007 - BOS S.A. w Białymstoku – Dyrektor Finansowy
III 2003 - VI 2009 - członek Rady Nadzorczej spółki notowanej na GPW w Warszawie - Mispol S.A. z siedzibą w Suwałkach
2002 - 2005 - Spółka Doradztwa Podatkowego „Andrzej Malec i Wspólnicy” sp. z o.o. w Białymstoku – menedżer ds. finansowych, likwidator
1999 - 2011 - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (Zakład Analizy Finansowej i Rachunkowości Zarządczej) – nauczyciel akademicki
1997 - 2002 - BOS S.A. w Białymstoku – asystent ds. controllingu, zastępca gł. księgowego, kontroler finansowy


Wykształcenie i kwalifikacje:

Pani Katarzyna Rutkowska posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr wpisu do rejestru 10651), od roku 2011 jest członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz w latach 2011 -2018 była członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Zarządzie Województwa Podlaskiego. Stale podnosi poziom swojej wiedzy, uczestnicząc w wielu specjalistycznych szkoleniach. Ukończyła m.in. Akademię Strategicznego Przywództwa, Management, Personal Leadership Academy – roczne programy menedżerskie w ICAN Institute Warszawa sygnowane marką Harvard Business Publishing.

Pani Katarzyna Rutkowska wykonuje działalność gospodarczą, która nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej w przedsiębiorstwie AC S.A. Pani Katarzyna Rutkowska nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani w żadnej innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani Katarzyna Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

 

Krzysztof Szymański Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Krzysztof Szymański

Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Został powołany do Zarządu Spółki w styczniu 2022 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.
Od 2016 r. pełni w Spółce funkcję Dyrektora Operacyjnego.
Doświadczenie zawodowe:

Więcej  

2016 – 2022 – AC S.A. – Dyrektor Operacyjny
2013 – 2016 - ATI ZKM Forging Sp. z o.o. - Szef Produkcji/Dyrektor Produkcji,
2003 – 2013 – Rosti Poland sp. z o.o
2003 – 2013  Firma Rosti (POLSKA) Sp. z o.o.
2010 – 2013 Dyrektor Produkcji
2006 – 2010 Kierownik ds. Produkcji
2003 – 2006 Mistrz Zmianowy 
2000 – 2003 - Instal Białystok S.A. - Z-ca Kierownika Działu Instalacyjnego/Kierownik kontraktu. 

Wykształcenie i kwalifikacje:

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Białostockiej. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń menedżerskich.

Pan Krzysztof Szymański nie wykonuje działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

 

Paweł Baraniuk, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju

Paweł Baraniuk

Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Rozwoju

Pan Paweł Baraniuk związany jest ze Spółką od lutego 2017 r., a od października 2020 r. pełni funkcję Dyrektora Eksportu.

Doświadczenie zawodowe:

Więcej  

2020 – AC S.A. - Dyrektor  Eksportu
2017 – 2020 - AC S.A. Market Development Expert
2012 – 2017 -   Grafix - Konsultant ds. Sprzedaży i Rozwoju,
2012 –  Socializer - Community Manager.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Pan Paweł Baraniuk posiada wykształcenie wyższe. Uzyskał tytuł magistra prawa i magistra zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz tytuł licencjata międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie w Białymstoku, jak również ukończył szereg specjalistycznych szkoleń. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Paweł Baraniuk: nie wykonuje działalności gospodarczej poza przedsiębiorstwem AC S.A., nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

 

 

 

 

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe). Potrzebujemy tych danych, żeby analizować statystyki ruchu na stronie, kierować w internecie reklamy dopasowane do Twoich potrzeb oraz używać wtyczek społecznościowych. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.